Publikované verze

Verze
Popis
ChroMat 2025.XX
přepisy dalších 6 dětí nahrávaných v letech 2019–2024; podle Manuálu v3.0; s morfologickou anotací dětských řádků
Chroma 2023.XX
předchozí verze zrevidovaná podle Manuálu v3.0, navíc s morfologickou anotací dětských řádků;
při revidování usilujeme i o zvýšení kvality přepisů a změny se můžou projevit např. na měřítku MLU
Chroma 2022.07
přepisy 7 dětí, tj. verze 2019.07 obohacená o přepisy Sáry nahrávané v letech 2019–2021; Sára je přepsaná podle Manuálu v2.0
Chroma 2019.07
přepisy 6 dětí nahrávaných v letech 2014–2018; podle Manuálu v1.0