Seniorní členové týmu

Anna Chromá

Anna v roce 2014 celý korpusový projekt iniciovala a až do roku 2020 ho sama koordinovala. Po navázání spolupráce s Klárou odešla na druhou mateřskou. Od března 2021 o Korpusy pečuje z pozice kurátorky dat v rámci velkého infrastrukturního projektu LINDAT na FF UK. Byla součástí týmu Klářina projektu START. Stará se o web, o výkazy, stipendia a o komunikaci s LINDATem. O ostatní věci se dělí s Klárou.

Klára Matiasovitsová

Klára je od roku 2020 hlavní koordinátorkou prací na korpusu ChroMat. Nastartovala a dotáhla do konce spolupráci na morfologické anotaci korpusu Chroma v rámci vlastního grantu (2021–2023) v programu START. Stará se o další rozvoj morfo anotací všech korpusů a koordinuje práce na nahrávání, přepisech a revizích. O ostatní věci se dělí s Annou. To vše z pozice kurátorky dat v LINDATu na FF UK (od ledna 2024).

Filip Smolík

Jakožto doktorandský školitel obou koordinátorek a zkušený badatel v oblasti osvojování prvního jazyka byl Filip nepostradatelnou koncepční oporou v počátcích vzniku prvního korpusu i při snaze o jeho zveřejnění. Byl a je důležitým iniciátorem analýz korpusových dat, spoluautorem článků, školitelem závěrečných prací i konzultantem projektu START.

Jolana Treichelová

Jolana nejprve jako stipendistka přepisovala nahrávky Sáry pro korpus Chroma. S nástupem na doktorát se stala součástí týmu projektu START. Aktuálně je na mateřské dovolené, ale podílí se současně na revizích pro ChroMat.

Přepis, revize, anotace

Ivan Kraus
Jan Pinc
Martin Pavlíček
Barbora Vavřičková
Karolína Churáčková
Petra Martanová
Iurii Savelev-Galiaminskii
Petra Hanžlíková
Ondřej Váňa
Ukončené spolupráce (a poděkování 😊)
  • Z projektu START (v abecedním pořadí): Petra Čechová, Kamila Homolková, Jakub Sláma

  • Přepisující stipendisté (v abecedním pořadí): Markéta Baslová, Kateřina Bělehrádková, Tereza Binderová, Barbora Blahnová, Jan Henyš, Alžběta Macháčková, Anna Marklová, Jana Segi Lukavská, Leona Straková, Tereza Šátavová, Denisa Šebestová, Kateřina Šimková, Štěpánka Tvrdíková, Veronika Ungrová, Martina Vokáčová

  • Přepisující stážisté (v abecedním pořadí): Kristýna Kršňáková, Nikola Popperová

  • Další: Veronika Bláhová (Veronika vedla v laboratoři LABELS projekt, v jehož rámci vznikla polovina nahrávek nyní zařazených v korpusu LABELS2018.)