Seniorní členové týmu

Anna Chromá

Anna v roce 2014 celý korpusový projekt iniciovala a až do roku 2020 ho sama koordinovala. Po navázání spolupráce s Klárou odešla Anna na druhou mateřskou. Od března 2021 o Korpusy pečuje z pozice kurátorky dat v rámci velkého infrastrukturního projektu LINDAT na FF UK. Byla součástí týmu Klářina projektu START.

Klára Matiasovitsová

Klára je od roku 2020 hlavní koordinátorkou prací na korpusu ChroMat. Podílí se také na jeho revizích. V letech 2021–2023 řídila vlastní grant v rámci programu START, během nějž se realizovala morfologická anotace korpusu Chroma.

Filip Smolík

Jakožto školitel i jakožto největší autorita v oblasti osvojování prvního jazyka na českém "trhu" byl Filip nepostradatelnou koncepční oporou v počátcích vzniku prvního korpusu i při snaze o jeho zveřejnění. Vedle všech svých dalších aktivit byl a je důležitým iniciátorem analýz korpusových dat, spoluautorem článků, školitelem závěrečných prací a konzultantem projektu START.

Jolana Treichelová

Jolana se poprvé seznámila s přepisovacím systémem CHAT v roce 2020 v rámci práce na svojí diplomce a souběžně začala jako stipendistka přepisovat nahrávky Sáry pro korpus Chroma 2022.07. S nástupem na doktorát se Jolana stala součástí týmu projektu START. Aktuálně je na mateřské dovolené.

Stipendisté: přepis, revize, anotace

Markéta Baslová

V roce 2019 absolvovala Markéta přepisováním pro korpus ChroMat svou povinnou praxi v bakalářském studiu, na kterou plynule navázala jako stipendistka. V srpnu 2022 dokončila přepisy Felixe. Nyní svoji korpusovou činnost rozděluje mezi přepisování nemnoha zbývajících nahrávek Libora a revize přepisů po několika dalších přepisujích. Od června 2022 se v rámci projektu START podílí také na kontrolách morfologických anotací korpusu Chroma.

Kateřina Šimková

Kateřina se k přepisování pro korpus ChroMat připojila v roce 2021 jako stipendistka. Nedávno dokončila přepisy Benjamína a od té doby se věnuje revidování přepisů po ostatních přepisovatelích. Od června 2022 se v rámci projektu START podílí také na kontrolách morfologických anotací korpusu Chroma.

Jan Pinc

Jan přepisuje pro korpus ChroMat jako stipendista od prosince 2021 a věnuje se nahrávkám Dity. Od června 2022 se v rámci projektu START podílí také na kontrolách morfologických anotací korpusu Chroma.

Leona Straková

Leona přepisuje pro korpus ChroMat jako stipendistka od prosince 2021 a věnuje se nahrávkám Gabriela. Od června 2022 se v rámci projektu START podílí také na kontrolách morfologických anotací korpusu Chroma.

Martin Pavlíček

to be completed

Iurii Bochkov

to be completed

Ukončené spolupráce (a poděkování 😊)
  • Z projektu START (v abecedním pořadí): Petra Čechová, Kamila Homolková, Jakub Sláma

  • Přepisující stipendisté (v abecedním pořadí): Kateřina Bělehrádková, Tereza Binderová, Barbora Blahnová, Jan Henyš, Alžběta Macháčková, Anna Marklová, Jana Segi Lukavská, Tereza Šátavová, Denisa Šebestová, Štěpánka Tvrdíková, Veronika Ungrová, Martina Vokáčová

  • Přepisující stážisté (v abecedním pořadí): Kristýna Kršňáková, Nikola Popperová

  • Další: Veronika Bláhová (Veronika vedla v laboratoři LABELS projekt, v jehož rámci vznikla polovina nahrávek nyní zařazených v korpusu LABELS2018.)