Seniorní členové týmu

Anna Chromá

Anna v roce 2014 celý korpusový projekt iniciovala a až do roku 2020 ho sama koordinovala. V letech 2019-2021 s manželem nahrávali syna Felixe pro korpus ChroMat. Po navázání spolupráce s Klárou Matiasovitsovou odešla Anna na druhou mateřskou. Od března 2021 o Korpusy pečuje z pozice kurátorky dat v rámci velkého infrastrukturního projektu LINDAT na FF UK. Od dubna 2022 je součástí týmu Klářina projektu START.

Klára Matiasovitsová

Klára je od roku 2020 hlavní koordinátorkou prací na korpusu ChroMat a podílí se i na jeho revizích. V roce 2021 získala vlastní grant v rámci programu START, v jehož rámci se momentálně intezivně pracuje na morfologických anotacích korpusu Chroma. Ve stejném roce se stala součástí výzkumné skupiny Radka Šimíka Cross-methodological approaches to syntax and semantics, která je zároveň řešitelským týmem projektu PRIMUS.

Filip Smolík

Jakožto školitel i jakožto největší autorita v oblasti osvojování prvního jazyka na českém "trhu" byl Filip nepostradatelnou koncepční oporou v počátcích vzniku prvního korpusu i při snaze o jeho zveřejnění. Vedle všech svých dalších aktivit byl a je důležitým iniciátorem analýz korpusových dat, spoluautorem článků, školitelem závěrečných prací a konzultantem projektu START.

Jolana Kohoutková

Jolana se poprvé seznámila s přepisovacím systémem CHAT v roce 2020 v rámci práce na svojí diplomce a souběžně začala jako stipendistka přepisovat nahrávky Sáry pro korpus Chroma 2022.07. S nástupem na doktorát se Jolana stala součástí týmu projektu START, kde se podílí na všech výzkumných aktivitách a zároveň zajišťuje část revizí přepisů pro korpus ChroMat.

Jakub Sláma

Jakub je od začátku součástí řešitelského týmu projektu START. Jednak pracuje na implementaci morfologické anotace po technické stránce, jednak je zodpovědný za řešení většiny problematických morfosyntaktických otázek, která v souvislosti s anotací vyvstávají.

Petra Čechová

Od podzimu 2021 je součástí týmu projektu START.

Stipendisté: přepis, revize, anotace

Markéta Baslová

V roce 2019 absolvovala Markéta přepisováním pro korpus ChroMat svou povinnou praxi v bakalářském studiu, na kterou plynule navázala jako stipendistka. V srpnu 2022 dokončila přepisy Felixe. Nyní svoji korpusovou činnost rozděluje mezi přepisování nemnoha zbývajících nahrávek Libora a revize přepisů po několika dalších přepisujích. Od června 2022 se v rámci projektu START podílí také na kontrolách morfologických anotací korpusu Chroma.

Kateřina Šimková

Kateřina se k přepisování pro korpus ChroMat připojila v roce 2021 jako stipendistka. Nedávno dokončila přepisy Benjamína a od té doby se věnuje revidování přepisů po ostatních přepisovatelích. Od června 2022 se v rámci projektu START podílí také na kontrolách morfologických anotací korpusu Chroma.

Jan Pinc

Jan přepisuje pro korpus ChroMat jako stipendista od prosince 2021 a věnuje se nahrávkám Dity. Od června 2022 se v rámci projektu START podílí také na kontrolách morfologických anotací korpusu Chroma.

Leona Straková

Leona přepisuje pro korpus ChroMat jako stipendistka od prosince 2021 a věnuje se nahrávkám Gabriela. Od června 2022 se v rámci projektu START podílí také na kontrolách morfologických anotací korpusu Chroma.

Štěpánka Tvrdíková

Štěpánka se pro přepisování zaškolila společně s Janem a Leonou, a aktivně se k týmu připojila po kratší pauze znovu v červenci 2022. Věnuje se nahrávkám Ondřeje a stejně jako ostatní je aktuálně zapojená i do kontrol morfologických anotací korpusu Chroma.

Iurii Bochkov

Iurii se pro přepisování zaškolil ...

Ukončené spolupráce (a poděkování 😊)
  • Z projektů: Kamila Homolková (projekt START)

  • Přepisující stipendisté (v abecedním pořadí): Kateřina Bělehrádková, Tereza Binderová, Barbora Blahnová, Jan Henyš, Alžběta Macháčková, Anna Marklová, Jana Segi Lukavská, Tereza Šátavová, Denisa Šebestová, Veronika Ungrová, Martina Vokáčová

  • Přepisující stážisté (v abecedním pořadí): Kristýna Kršňáková, Nikola Popperová

  • Další: Veronika Bláhová (Veronika vedla v laboratoři LABELS projekt, v jehož rámci vznikla polovina nahrávek nyní zařazených v korpusu LABELS2018.)