Žádost o přístup k nahrávkám

Nahrávky, ze kterých pořizujeme transkripty, zůstávají neveřejné. U většiny z nich je ale možné požádat o jejich zpřístupnění pro další analýzy – při dodržení podmínek ochrany dat a anonymity zřeřejňovaných výsledků. V příslušných tabulkách v sekci Aktuální korpusy se dozvíte, které děti mají nahrávky k dispozici.

Máte-li o nahrávky zájem, v první fázi si stačí stáhnout Žádostelektronicky ji vyplnit a poslat mailem na některý z kontaktů CoCzeFLA.

Vaši žádost posoudíme a v případě schválení vás požádáme o podpis pod Prohlášení o ochraně dat (to podepisuje pouze hlavní řešitel výzkumného projektu) a Prohlášení o mlčenlivosti (v případě vícečlenných týmů ho podepisují všichni členové včetně hlavního řešitele).

O nahrávky můžete požádat s jakýmkoliv dostatečně promyšleným výzkumným záměrem a postupem při ochraně dat,
ať jako student nebo jako pokročilý badatel.