Přehled aktuálních korpusů

Domácí korpus
Chroma
Domácí korpus
ChroMat
Laboratorní korpus
LABELS2018
Nahrávky vznikaly v rámci dvou projektů zaměřených na teorii mysli v psychologické laboratoři LABELS
Verze a dostupnost
to be released
to be released
Doba nahrávání
2014–2021
2019–2024 (?)
2014–2018
Počet dětí
7
8 (?)
110
Rozsah věku
ve formátu R;MM
1;07 – 3;09
1;05 – 3;08
2;06 v prvním kole
3;00 nebo 3;06 ve druhém kole
Hustota nahrávání
v průměru 36 min/měsíc
v průměru 70 min/měsíc
od každého dítěte 2 časové body (cca 15 minut) s odstupem asi 1 roku
Nahrávané situace
pouze rodina v domácím prostředí
pouze rodina v domácím prostředí
rodič s dítětem v herně v laboratoři; kameru spouští výzkumník a poté zůstává poblíž
Audio/video
audio
video
video