Přehled aktuálních korpusů

Domácí korpus
Chroma
Domácí korpus
ChroMat
Laboratorní korpus
LABELS2018
Nahrávky vznikaly v rámci dvou projektů zaměřených na teorii mysli v psychologické laboratoři LABELS
Verze a dostupnost
2023.07 (LINDAT a CHILDES)
2023.04 (LINDAT)
2022.07 (LINDAT)
2019.07 (CHILDES)
to be released
není určen ke zveřejnění
Doba nahrávání
2014–2021
2019–2025
2014–2018
Počet dětí
7
7
110
Rozsah věku
ve formátu R;MM
1;07 – 3;09
1;05 – 3;08 (?)
2;06 v prvním kole
3;00 nebo 3;06 ve druhém kole
Průměrná hustota nahrávání
36 min/měsíc
70 min/měsíc (?)
od každého dítěte 2 časové body (cca 15 minut) s odstupem asi 1 roku
Nahrávané situace
pouze rodina v domácím prostředí
pouze rodina v domácím prostředí
rodič s dítětem v herně v laboratoři; kameru spouští výzkumník a poté zůstává poblíž
Audio/video
audio
video
video