Korpus ChroMat

Tento korpus teprve vzniká. Všechny uvedené děti už mají dokončené nahrávání a přepisování jejich nahrávek je v procesu. Felix a Libor už mají téměř dokončené i přepisy. Máme v plánu pro tento korpus začít nahrávat ještě jedno nebo dvě další děti.

Benjamín
Dita
Felix
Gabriel
Libor
Ondřej
Počáteční věk ve formátu R;MM.DD
1;06.02
1;08.20
1;05.03
1;06.15
1;08.18
1;10.27
Koncový věk ve formátu R;MM.DD
2;06.09
3;02.06
3;03.27
3;08.26
3;08.22
2;07.10
Počáteční* průměrná délka výpovědi
Koncová* průměrná délka výpovědi
Počet nahraných měsíců
13
19
23
27
25
10
Celkový nahraný čas
14:37:42
15:56:02
30:38:00
33:38:11
33:28:05
10:18:18
Průměrný počet minut na měsíc
67
50
80
75
80
62
Celkový počet výpovědí**
Průměrný počet výpovědí** na 30 minut
Celkový počet tokenů**
Průměrný počet tokenů** na 30 minut

* Průměrná délka výpovědi pro tři počáteční a tři koncové nahrávky (průměrný počet slov).

** Doplnit, zda se počítá se všemi CHI řádky nebo je to omezeno.