Korpus ChroMat

Tento korpus teprve vzniká. Augustýn je v procesu nahrávání, ostatní děti mají nahrávání ukončené a probíhá jejich přepisování.

Augustýn
Benjamín
Dita
Felix
Gabriel
Libor
Ondřej
celkem
Počáteční věk ve formátu R;MM.DD
1;06.02
1;08.20
1;05.03
1;06.15
1;08.18
1;10.27
---
Koncový věk
2;06.09
3;02.06
3;03.27
3;08.26
3;08.22
2;07.10
---
Počáteční MLU*
---
Koncová MLU
---
Počet nahraných měsíců
13
19
23
27
25
10
---
Celkový nahraný čas
14:37:42
15:56:02
30:38:00
33:38:11
33:28:05
10:18:18
Průměrný počet minut na měsíc
67
50
80
75
80
62
VÝPOVĚDI
DĚTI počet všech výpovědí
DĚTI počet plně srozumitelných** výpovědí
DĚTI podíl plně srozumitelných výpovědí
DOSPĚLÍ počet všech výpovědí
DOSPĚLÍ počet plně srozumitelných výpovědí
DOSPĚLÍ podíl plně srozumitelných výpovědí
TOKENY
DĚTI počet všech tokenů
DĚTI počet tokenů z plně srozumitelných výpovědí
DOSPĚLÍ počet všech tokenů
DOSPĚLÍ počet tokenů z plně srozumitelných výpovědí
Nahrávky k dispozici?***
ano
ano
ano
ne
ano
(s omezením)
ano
---

* MLU = mean length of utterance (průměrná délka výpovědi); udáváme ji ve slovech.

** Výpovědi částečně nebo plně nesrozumitelné (obsahující kód xxx) jsou vyloučeny.

*** Nahrávky nejsou anonymizované a nejsou určené ke zveřejnění. Je ale možné je dále analyzovat (při zachování mlčenlivosti a anonymity u publikovaných výsledků). V případě zájmu o analýzu nahrávek nás kontaktujte.

Počet tokenů a výpovědí a průměrná délka výpovědi jsou vypočítány pomocí programu CLAN.