Jak korpusy citovat?

Použili jste naše data ve své práci? Skvělé! Nezapomeňte nás prosím citovat 😊

Řešíte aktuálně projekt zaměřený zcela nebo částečně na analýzu našich dat? Rádi bychom ho přidali na naše stránky!

Při využití jakékoliv verze korpusu Chroma prosím citujte následující studii:

Chromá, A., Sláma, J., Matiasovitsová, K., & Treichelová, J. (2024). A morphologically annotated longitudinal corpus of spoken Czech child-adult interactions. Language Resources and Evaluation. https://doi.org/10.1007/s10579-023-09710-y

Pro každou konkrétní verzi použijte prosím také odkaz na odpovídající databázi:

Chroma v CHILDES (korpusy v CHILDES nejsou verzované a nová verze vždy přepíše starou, aktuálně jde o verzi 2023.07)

Chromá, A., Sláma, J., Matiasovitsová, K., & Treichelová, J. (2023). Chromá Czech Corpus. CHILDES [www.childes.talkbank.org]. https://doi.org/10.21415/3ZNE-HX03

Chroma 2023.04

Chromá, A., Matiasovitsová, K., Sláma, J., & Treichelová, J. (2023). CoCzeFLA Chroma 2023.04. LINDAT/CLARIAH-CZ digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University. https://lindat.mff.cuni.cz/repository/xmlui/handle/11234/1-5138

Chroma 2022.07

Chromá, A. & Matiasovitsová, K. (2022). CoCzeFLA Chroma 2022.07. LINDAT/CLARIAH-CZ digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University http://hdl.handle.net/11234/1-4772