Korpus Chroma

Aneta
Anna
Jan
Julie
Klára
Sára
Viktor
celkem
Počáteční věk ve formátu R;MM.DD
2;02.08
1;09.30
1;07.05
1;07.05
2;04.22
1;07.06
2;06.23
---
Koncový věk
3;03.18
2;07.27
2;09.27
3;09.11
3;04.24
3;09.08
3;09.15
---
Počáteční MLU*
1,52
1,47
1,09
1,11
1,94
1,01
3,29
---
Koncová MLU
2,24
2,94
2,66
2,74
3,19
3,36
5,33
---
Počet nahraných měsíců
14
11
15
27
13
27
16
---
Celkový nahraný čas
11:25:16
6:29:54
7:11:13
15:09:16
4:32:12
12:26:26
14:22:44
23:37:01
Průměrný počet minut na měsíc
49
35
29
34
21
28
54
36
VÝPOVĚDI
DĚTI počet všech výpovědí
5286
3127
4483
9345
3627
7750
8485
42103
DĚTI počet plně srozumitelných** výpovědí
4747
2459
3886
7951
3079
7632
8124
37878
DĚTI podíl plně srozumitelných výpovědí
89,8 %
78,6 %
86,7 %
85,1 %
84,9 %
98,5 %
95,7 %
90,0 %
DOSPĚLÍ počet všech výpovědí
7671
5367
4317
18769
3197
12686
9245
61252
DOSPĚLÍ počet plně srozumitelných výpovědí
7533
5115
4216
18517
3128
12674
9195
60378
DOSPĚLÍ podíl plně srozumitelných výpovědí
98,2 %
95,3 %
97,7 %
98,7 %
97,8 %
99,9 %
99,5 %
98,6 %
TOKENY
DĚTI počet všech tokenů
11803
6166
6626
18436
8937
17646
29774
99388
DĚTI počet tokenů z plně srozumitelných výpovědí
11331
5567
6279
17388
7955
17454
28924
94898
DOSPĚLÍ počet všech tokenů
31812
21636
15057
71059
10499
48853
39295
238211
DOSPĚLÍ počet tokenů z plně srozumitelných výpovědí
31699
20846
14852
70429
10355
48829
39209
236219
nahrávky k dispozici?***
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
---

* MLU = mean length of utterance (průměrná délka výpovědi); udáváme ji ve slovech.

** Výpovědi částečně nebo plně nesrozumitelné (obsahující kód xxx) jsou vyloučeny.

*** Nahrávky nejsou anonymizované a nejsou určené ke zveřejnění. Je ale možné je dále analyzovat (při zachování mlčenlivosti a anonymity u publikovaných výsledků). V případě zájmu o analýzu nahrávek nás kontaktujte.

Počet tokenů a výpovědí a průměrná délka výpovědi jsou vypočítány pomocí programu CLAN na základě verze korpusu Chroma 2023.07.