Kdo nás platí?

Aktuálně je hlavním podporovatelem naší práce velký infrastrukturní projekt LINDAT/CLARIAH-CZ (č. LM2018101) financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Z tohoto zdroje čerpáme od roku 2021 stipendijní odměny zejména pro přepisující a revidující a v tomto projektu je také od března 2021 na FF UK zaměstnaná Anna Chromá jako kurátorka dat.

Dalším důležitým zdrojem podpory pro nás dříve byla samotná Filozofická fakulta UK. V letech 2014–2015, v úplných začátcích projektu Korpusů rané češtiny, jsme z jejích zdrojů čerpali účelová stipendia pro přepisující a revidující. Následně získal na dva roky podporu FF UK z fondů Specifického vysokoškolského výzkumu projekt Anny Chromé Longitudinální korpus raného vývoje řeči (č. FF_VG_2016_16). Z tohoto projektu byly v letech 2016–2017 financovány stipendijní odměny pro koordinátorku Annu Chromou, přepisující i revidující a vznikla tak díky němu podstatná část korpusu Chroma v1.0.

Posledním zdrojem financování Korpusů a jejich analýz je Univerzita Karlova. Z jejích zdrojů vložených do grantového programu START byl v roce 2021 podpořen dvouletý projekt Kláry Matiasovitsové Nominal morphological categories and the mean length of utterance in a longitudinal corpus of early language development (č. START/HUM/016). Odtud aktuálně čerpáme peníze zejména na podporu analýz a publikaci výsledků, ale také na sebevzdělávání a částečně i na odměny pro přepisující/revidující v korpusu ChroMat.

Finanční podporu poskytli:
Prostory, nástroje a další podporu poskytli: